Universities in Novgorod Oblast

Novgorod State University
State University
 
Address: 41, Veliky Novgorod, Novgorod Oblast, Russia
Phone: +7 816 262-72-44
Website: http://www.novsu.ru/

Rate this University:
No votes yet