Universities in Shandong

Ocean University of China
 
Address: 5 Yushan Road, Qingdao, China - 266003
Email: lpx@ouc.edu.cn
Phone: +86 532 82032872
Website: http://www.ouc.edu.cn

Rate this University:
No votes yet
Qingdao University
 
Address: 308 Ningxia Road,Qingdao,Shandong,P.R.C,266071
Email: xbxxk@qdu.edu.cn
Phone: 86-532-85953863
Website: http://www.qdu.edu.cn/

Rate this University:
No votes yet
Shandong Agricultural University
 
Address: Daizong Road No.61,Taian,Shandong,China-271018
Phone: +86-538-8242297
Website: www.sdau.edu.cn

Rate this University:
No votes yet
Shandong University
 
Address: 27 Shanda Nanlu, Jinan , Shandong , P.R.China 250100
Email: ipo@sdu.edu.cn
Phone: +86-531-88364853
Website: http://www.sdu.edu.cn

Rate this University:
No votes yet
Shandong University of Science and Technology
 
Address: 579 Qianwangang Road Economic & Technical Development Zone,Qingdao Shandong Province,266510 P.R.China
Email: liuxue@sdust.edu.cn
Phone: 86-532-86057717
Website: http://en.sdust.edu.cn/

Rate this University:
No votes yet